ההרשמה למחזור יוני 2018 , בעיצומה (נותרו מקומות אחרונים)

ההרשמה למחזור אוקטובר 2018 בעיצומה. 


קורס גישור

להכשרת מגשרים

הגישור, בבסיסו, הוא מנגנון ליישוב סכסוכים בהסכמה. בשנים האחרונות, הוכרו יתרונותיו של ההליך והומלצו אף על ידי הנשיא לשעבר של בית המשפט העליון אהרון ברק. וזאת, תוך הדגשה שהוא מהווה גם השקפת עולם ותרבות חיים המבוססת על דו-שיח משתף ולא על לעומתיות !
הכלים והמיומנויות המשמשים בגישור, הם דרך להידברות המאפשרת את ההכרה וההבנה של העמדות והאינטרסים של השני. זוהי דרך לניהול מו"מ, לתקשורת בין-אישית,שיש בה היבטים של סובלנות, סבלנות, הקשבה וכבוד הדדי. רכישת מיומנויות וכלים גישוריים על ידי מנהלים, עובדים, אנשי עסקים ואזרחים מעצימה את יכולתם להתמודד ולנהל מחלוקות בדרך של שלום והבנת כל ההיבטים של הצדדים הנוגעים בעניין.
מטרות הקורס
 1. הכשרת מגשרים המעוניינים לעסוק בגישור
 2. הקניית מיומנויות וכלי ניהול כדרך לשיפור עבודת צוות
 3. הקניית כלים להתמודדות יום-יומית עם מחלוקות וקונפליקטים
הנושאים בקורס
 • משמעות ומהות הגישור כדרך ליישוב סכסוכים
 • סוגי קונפליקטים וסגנונות ניהולם
 • עקרונות הגישור
 • שלבי הליך הגישור
 • מיומנויות הגישור: הקשבה פעילה, זיהוי אינטרסים מסוגים שונים, אמפתיה, העלאת אופציות והערכתן, הגעה להסכמות וכתיבת הסכם
 • שיטות חלופיות לפתרון סכסוכים
 • היבטים משפטיים בגישור
 • דרכי המו"מ
 • תכונות המגשר, תפקידיו, אתיקה בגישור
היקף הקורס – 60 שעות אקדמיות

מועדי הקורס- 10 מפגשים שבועיים בימי שני מתאריך 11.06.2018

בין השעות - 16:00- 21:00 .

מיקומו – המרכז האוניברסיטאי לגישור, אוניברסיטת תל אביב, בניין נפתלי (בניין מדעי החברה), קומה 7 חדר 731
תנאי קבלה והרשמה - רשאים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון וסטודנטים לקראת סיום תואר.
הרישום מותנה בראיון אישי.
דרישות הקורס – השתתפות ב- 90% של שעות הלימוד והתרגול (במקרים חריגים בלבד ניתן להגיש בקשה בכתב להשלמה של שיעור אחד בקורס העוקב)
תעודת גישור – לעומדים בדרישות הקורס, תוענק תעודה על השתתפות בקורס להכשרת מגשרים, על פי ההנחיות המומלצות של מכון עוזמ"ת להשתלמות, בית המשפט העליון (ועדת גדות, הועדה המייעצת לענייני גישור, הנהלת בתי המשפט)
מדריכים ומנחים – הקורס נערך בשיתוף המרכז האוניברסיטאי לגישור - אוניברסיטת תל אביב ו"אמות גישור" - המרכז ליישוב סכסוכים
הערות:
 •  דמי רישום לקורס בסך 350 ₪, לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול/דחייה.
 • הודעה על ביטול הקורס במהלך 3 מפגשים ראשונים, תחייב תשלום של 1/3 עלות הקורס.
 • הודעה על ביטול הקורס לאחר השתתפות ב- 3 ממפגשי הקורס, תחייב תשלום מלא.
 • הקורס ייפתח במינימום של 9 נרשמים.
בברכת הנאה והצלחה
צוות המרכז
 

טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור מרץ 2015

טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור ינואר 2015

טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור ספטמבר 2014

טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור מרץ 2014

טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור דצמבר 2013

 

טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור אוקטובר 2013

 טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור יוני 2013
טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור אפריל 2013
טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור ינואר 2013
טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור אוקטובר 2012
טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור יולי 2012
טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור מרץ 2012
טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור ינואר 2012
טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור נובמבר 2011
טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור יוני 2011
טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור מרץ 2011
טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור דצמבר 2010
טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור אוקטובר 2010
טקס הדלקת נרות חנוכה מחזור אוקטובר 2010
טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור יולי 2010
טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור אפריל 2010
טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור ינואר  2010
טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור אוקטובר 2009
טקס הדלקת נרות חנוכה - מחזור אוקטובר 2009
טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור יולי 2009

טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור מאי 2009

טקס סיום קורס הכשרת מגשרים - מחזור ינואר 2009
מחזור נובמבר 2008


תמונות מקורס גישור מחזור יוני 2008
תמונות מקורס גישור מחזור מרץ 2008


תמונות מקורס גישור ינואר 2008